Topic outline

 • Khóa Học Startup - Kỹ Năng Kinh Doanh Cơ Bản

  Thời lượng: 24 giờ học / 8 buổi / 4 ngày / 1 tháng -  Chương trình này ngôn ngữ là English, yêu cầu đọc hiểu tiếng English cơ bản - dạy bằng Tiếng Việt - học viên thực hành Mô Phỏng thông qua Thị Trường Thế Giới Ảo


  Khóa học  CEO & Entrepreneur  - Kinh Doanh Cơ bản Mô Phỏng bao gồm các môn học Quản trị Kinh doanh cơ bản. Khóa học này giới thiệu với học viên các vấn đề cơ bản khởi nghiệp mà không đi vào chi tiết. Nguyên lý Khởi nghiệp sẽ cung cấp cho học viên khái niệm bắt đầu kinh doanh, một cái gì đó để kích thích học viên chọn cách khởi nghiệp của mình.

  Các Thành viên trong nhóm sẽ nhập vai   Nội dung:

  - Marketing                          

  - Thiết kế & Phát triển sản phẩm

  - Quản lý bán hàng 

  - Quản trị sản xuất

  - Tài chính & Kế toán

  - Quản trị nhân sự


  Các Công ty sẽ cạnh tranh khốc liệt tại 4 thị trường trên Thế Giới


  Các Công ty sẽ cạnh tranh khốc liệt để chiếm lĩnh 4 thị trường trên Thế Giới

  Kịch bản

  Trong khóa học Khởi nghiệp - kỹ năng kinh doanh cơ bản Mô Phỏng, Mỗi nhóm gồm 4 Học viên sẽ được cấp US$4.000.000 vốn ảo ban đầu để bắt đầu khởi nghiệp. Học viên có nguồn tài chính giới hạn và đầy trách hoàn thành sổ sách kế toán. Học sẽ đầu tư xây dựng nhà máy, mở văn phòng kinh doanh, tuyển dụng nhân viên bán hàng, thiết kế sản phẩm và chạy chiến dịch quảng cáo, lập kế hoạch bán hàng, lập năng lực sản xuất và kế hoạch sản xuất. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, họ sẽ giới thiệu sản phẩm mới với công nghệ mới, mở rộng kênh phân phối, và tăng năng suất sản xuất để tối đa hóa hiệu suất.

  Mỗi nhóm được Cấp Vốn:
  Kết Quả : Khởi nghiệp cơ bản để làm chủ doanh nghiệp, bao gồm tích hợp các môn học quản trị cơ bản để khởi nghiệp. Hiệu quả thể hiện qua Cumulative Balanced Scorecard, và Hệ thống Mô Phỏng sẽ tự động đánh giá Học viên dựa trên kết quả Cumulative Balanced Scorecard.

  Cumulative Balanced Scorecard - Hiệu suất quản trị Doanh Nghiệp
  Mục tiêu khóa học: hiểu nguyên tắc cơ bản khi khởi nghiệp.

  Khung thời gian: Chương trình chạy 4 Quý, học viên thực hành Mô Phỏng 6 giờ mỗi quý.