Tổng quan các chủ đề

 • Gói Dịch Vụ E-Learning và Tính Năng - University / Corporation

  Gói Dịch Vụ E-Learning 

  Silver

  Gold

  Diamond

  E-Learning / LMS 4.0 BUY NOW BUY NOW BUY NOW
  Xài trọn đời - Giá bán
  Call Call Call
  Chi phí cài đặt
  Call
  Call
  Call
  Hỗ trợ trong vòng 96 giờ 72 giờ 48 giờ
  Thời gian hỗ trợ 12 tháng 12 tháng 12 tháng
  Số lần Hỗ trợ mỗi tháng
  2 5 10
  Bảng điểm tùy chỉnh báo cáo kế quả học tập Excel / XML file Excel / XML file Excel / XML file
  Moodle core Phiên bản 3.9x 3.10x 3.11x
  Khóa học mẫu Không bao gồm
  Không bao gồm 5 course formats
  E-Learning/LMS, Website mẫu
  absi.edu.vn absi.edu.vn absi.edu.vn
  E-learning/ LMS, Website 100 ngôn ngữ
  Chuẩn SCORM
  Machine Learning
  % Hoàn thành khóa học 
  KHÔNG cần biết code - bạn có thể chỉnh sửa
  Phân tích (analytics), Gửi email nhắc học viên (Insights)
  Bảng điểm tùy chỉnh và xuất ra excel
  Nhật ký học viên (logs và live logs), thống kê
  Tính năng Tùy chọn, font chữ đẹp, Mạng Xã Hội
  Sao Lưu và Phục hồi khóa học
  Tính năng chat, diễn đàn, mẫu đơn đăng ký, và liên hệ
  Cài đặt SSL và Domain, SMTP Email
  Cài đặt và sao lưu hệ thống LMS
  Giao Diện Cao Cấp
  Phông chữ tuyệt đẹp định dạng vector
  Hỗ trợ đa ngôn ngữ
  Trang trước Trình chiếu và chạy dạng slider
  Không giới hạn số lượng khóa học
  Không giới hạn băng thông
  Số lượng người dùng 1.000 - 20.000
  Cài đạt - Google Cloud / QTSC Cloud
  Hỗ trợ thay đổi nội dung, màu sắc, hình ảnh, video lần đầu - Giao diện
  Bài thi viết tự luận hệ thống (A.I) tự chấm điểm
  Phần miền cấp chứng chỉ tự động gửi cho học viên
  Web-conferencing và chat
  E-Learning / LMS 4.0

  BUY NOW

  BUY NOW

  BUY NOW