Topic outline

 • Marketing - Kỹ Năng Basic Marketing Strategy Mô Phỏng

  Thời lượng: 48 giờ học / 16 buổi / 8 ngày / 2 tháng -  Chương trình này ngôn ngữ là English, yêu cầu đọc hiểu tiếng English cơ bản - dạy bằng tiếng Việt - học viên thực hành  Mô Phỏng thông qua Thị Trường Thế Giới Ảo

  Khóa học Basic Marketing Strategy Mô Phỏng giúp học viên hiểu rõ các khái niệm Marketing. Trong suốt thời gian thực hành Mô Phỏng, Học viên sẽ nhận được thông tin nghiên cứu thị trường về nhu cầu khách hàng, phản hồi hài lòng về sản phẩm, giá bán và quảng cáo. Học viên sẽ hiểu được cách tạo ra lợi nhuận cho các dòng sản phẩm và lợi nhuận công ty. Học viên sẽ học cách nghiên cứu các chiến thuật cạnh tranh và điều chỉnh chiến lược Marketing để vượt qua đối thủ cạnh tranh.

  Các Thành viên trong nhóm sẽ nhập vai

   

  Nội dung:

  Khóa học Basic Marketing Strategy Mô Phỏng cho phép học viên phát triển chiến lược Marketing cơ bản và thực hiện chiến lược Marketing cơ bản, bao gồm:

  - Phân tích cơ hội thị trường

  - Phát triển Sản phẩm

  - Quảng cáo

  - Định giá bán

  - Quản lý lực lượng bán hàng (căn bản)

  - Phân tích chỉ số sinh lời 

   

  Các Công ty sẽ cạnh tranh khốc liệt tại 4 thị trường trên Thế Giới

  Kịch bản

  Một tập Đoàn Điện tử Hoa Kỳ quyết định tham gia kinh doanh máy tính (PC).  Tập Đoàn này đã thành lập Phòng Marketing để theo đuổi cơ hội kinh doanh này. Học viên sẽ quản lý Phòng Marketing này và chịu trách nhiệm giới thiệu các dòng máy tính mới ra 4 thị trường quốc tế. Học viên có toàn quyền kiểm soát Phòng Marketing các Quý tiếp theo. Trong khoảng thời gian này, Ban Giám Đốc muốn thấy Phòng Marketing tự cung tự cấp và tạo ra lợi nhuận.

  Mỗi nhóm được Cấp Vốn:

  Kết Quả: ​​​​​Hiểu rõ và ứng dụng lý thuyết Basic Marketing trong thực tế - được thể hiện qua Cumulative Balanced Scorecard.  Hệ thống Mô Phỏng sẽ tự động đánh giá kết quả học viên dựa trên kết quả Cumulative Balanced Scorecard bao gồm Khả năng sinh lời, sự hài lòng khách hàng, thị phần từng phân khúc thị trường mục tiêu. 

   

  Cumulative Balanced Scorecard - hiệu quả quản trị chiến lược Marketing

   

   

  Mục tiêu Khóa học : Basic Marketing, Marketing Principles.

  Khung thời gian: Chương trình chạy 6 Quý, học viên thực hành Mô Phỏng 6 giờ mỗi quý.