Tổng quan các chủ đề

 • Khóa Học Management - Kỹ Năng Kinh Doanh Cơ Bản

  Thời lượng: 48 giờ học / 16 buổi / 8 ngày / 2 tháng -  Chương trình này ngôn ngữ là English, yêu cầu đọc hiểu tiếng English cơ bản - dạy bằng Tiếng Việt - học viên thực hành Mô Phỏng thông qua Thị Trường Thế Giới Ảo

   

  Khóa học Management kỹ năng Kinh Doanh Cơ bản Mô Phỏng bao gồm các môn học Quản trị Kinh doanh cơ bản. Khóa học này giới thiệu với học viên các vấn đề cơ bản thành lập và quản trị công ty mới mà không đi vào chi tiết. Nguyên lý kinh doanh sẽ cung cấp cho học viên khái niệm bắt đầu kinh doanh, một cái gì đó để kích thích học viên chọn cách quản trị công ty mới thành lập của mình.

            

  Các Thành viên trong nhóm sẽ nhập vai 


   

  Nội dung:

  - Marketing                          

  - Thiết kế & Phát triển sản phẩm

  - Quản lý bán hàng 

  - Quản trị sản xuất

  - Tài chính & Kế toán

  - Quản trị nhân sự

   

  4 thị trường trên Thế Giới

   

  Các Công ty sẽ cạnh tranh khốc liệt để chiếm lĩnh 4 thị trường trên Thế Giới

  Kịch bản

  Trong khóa học kỹ năng kinh doanh cơ bản Mô Phỏng, Mỗi nhóm gồm 4 Học viên sẽ được cấp US$4.000.000 vốn ảo ban đầu để bắt đầu kinh doanh. Học viên có nguồn tài chính giới hạn và đầy trách hoàn thành sổ sách kế toán. Học sẽ đầu tư xây dựng nhà máy, mở văn phòng kinh doanh, tuyển dụng nhân viên bán hàng, thiết kế sản phẩm và chạy chiến dịch quảng cáo, lập kế hoạch bán hàng, lập năng lực sản xuất và kế hoạch sản xuất. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, họ sẽ giới thiệu sản phẩm mới với công nghệ mới, mở rộng kênh phân phối, và tăng năng xuất sản xuất để tối đa hóa hiệu suất.

   

   Mỗi nhóm được Cấp Vốn:


   

  Kết Quả : Quản trị doanh nghiệp mới thành công, bao gồm tích hợp các môn học quản trị cơ bản để quản trị doanh nghiệp mới thành lập. Hiệu quả thể hiện qua Cumulative Balanced Scorecard, và Hệ thống Mô Phỏng sẽ tự động đánh giá Học viên dựa trên kết quả Cumulative Balanced Scorecard.

   

  Cumulative Balanced Scorecard - Hiệu suất quản trị Doanh Nghiệp   

  Mục tiêu khóa học: hiểu nguyên tắc cơ bản quản trị doanh nghiệp mới thành lập.

  Khung thời gian: Chương trình chạy 4 Quý, học viên thực hành Mô Phỏng 6 giờ mỗi quý.