Topic outline

 • Strategy - Kỹ Năng Lập Chiến Lược & Chính Sách Kinh Doanh Mô Phỏng

  Thời lượng: 48 giờ học/16 buổi / 8 ngày / 2 tháng -  Chương trình này ngôn ngữ là English, yêu cầu đọc hiểu tiếng English cơ bản - dạy bằng tiếng Việt - học viên thực hành thông qua Thị Trường Thế Giới Ảo

   

  Khóa học Lập Chiến Lược Kinh doanh Mô phỏng là khóa học lý tưởng nhất cho học viên lập Chiến lược kinh doanh cơ bản. Khóa học chiến lược kinh doanh Mô Phỏng này bao gồm kết hợp tất cả hoạt động chức năng kinh doanh trong công ty mà không đi sâu vào chi tiết, và được sử dụng để lập kế hoạch chiến lược kinh doanh. Khóa học này cung cấp cho học viên một môi trường thực tế để học viên có thể thực hành kỹ năng lập chiến lược kinh doanh Mô Phỏng

   

  Các Thành viên trong nhóm sẽ nhập vai 

  Nội dung

   • Marketing                                  
   • Phát triển kênh phân phối
   • Quản trị nhân sự
   • Quản trị sản xuất
   • Quản trị tài chính
   • Kế toán
   • E-Commerce

   

      Cạnh tranh khốc liệt tại 4 thị trường trên Thế Giới

   

   Kịch bản

  Mỗi nhóm gồm 5 học viên được cấp US$4 triệu dollar vốn ảo ban đầu để khởi nghiệp. Họ sẽ là một công ty tích hợp hoàn toàn từ việc Marketing đến sản xuất đến quản trị nhân sự.Với nguồn lực tài chính giới hạn và đầy trách nhiệm, Học viên đầu tư xây dựng nhà máy, Xây dựng kênh phân phối, thiết kế sản phẩm, chạy chiến dịch quảng cáo. Tuyển dụng nhân sự và lập chính sách phúc lợi, lập kế hoạch bán hàng và lập kế hoạch sản xuất cơ bản. Sau 3 quý hoạt động kinh doanh, Học viên sẽ Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh cho năm sau, thuyết trình và mời Quỹ đầu tư Mạo hiểm đầu tư thêm ít nhất US$4 triệu dollar vốn ảo để bổ sung vốn phát triển kinh doanh. Học viên có thể đầu tư vào các R&D mới, liên tục tung các dòng sản phẩm mới ra thị trường, Phát triển hệ thống phân phối và đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất nhằm tối đa hiệu quả hoạt động kinh doanh.

   

  Mỗi nhóm được Cấp Vốn:

   

  hinh

   

  Kết Quả: lập chiến lược kinh doanh, và được tích hợp các môn học quản trị để lập Chiến lược Kinh doanh, Hiệu quả được thể hiện qua Cumulative Balanced Scorecard. Hệ thống Mô Phỏng sẽ tự động đánh giá tất cả các khía cạnh của chiến lược & Chính sách Kinh doanh và cho điểm dựa trên kết quả Cumulative Balanced Scorecard..

   

  Balanced Scorecard - hiệu suất Chiến Lược và Chính Sách Kinh Doanh Mô Phỏng

  hinh

   

  Khóa học mục tiêu: Lập Chiến lược và chính sách kinh doanh.

   

  .Khung thời gian: Chương trình chạy 6 Quý, học viên thực hành Mô Phỏng 6 giờ mỗi quý.