Topic outline

 • Strategy - Kỹ Năng Lập Chiến Lược & Chính Sách Kinh Doanh Mô Phỏng

  Thời lượng: 48 giờ học/16 buổi / 8 ngày / 2 tháng -  Chương trình này ngôn ngữ là English, yêu cầu đọc hiểu tiếng English cơ bản - dạy bằng tiếng Việt - học viên thực hành thông qua Thị Trường Thế Giới Ảo

   

  Quản Trị Chiến lược” Mô phỏng cho phép học viên trải nghiệm quản lý chiến lược kinh doanh trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt. Đầu tiên, học viên phân tích và đánh giá cơ hội thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh ban đầu . Học viên sẽ điều chỉnh chiến lược để đáp ứng nhu cầu khách hàng, thị trường Quốc tế liên tục thay đổi và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng khốc liệt.

   

  Các Thành viên trong nhóm sẽ nhập vai 

  Nội dung

    • Marketing
    • Phát triển sản phẩm
    • Quản trị sản xuất
    • Kế toán
    • Quản trị tài chính
    • Phân tích hoạt động kinh doanh
    • Đàm phán Kinh doanh với Đối tác
    • Quản trị nhân sự
    • e-Commerce 

      Cạnh tranh khốc liệt tại 4 thị trường trên Thế Giới

   

   Kịch bản

  Mỗi nhóm gồm 5 học viên được cấp US$4 triệu dollar vốn ảo ban đầu để kinh doanh, với nguồn lực tài chính giới hạn và đầy trách nhiệm. Học viên phải đầu tư xây dựng nhà máy, Xây dựng kênh phân phối, thiết kế sản phẩm, chạy chiến dịch quảng cáo và quản cáo bán hàng trực tuyến. Tuyển dụng nhân sự và lập chính sách phúc lợi, lập dự bán hàng và sản xuất. Sau 3 quý hoạt động kinh doanh, Học viên sẽ lập chiến lược kinh doanh cho năm sau và thuyết trình để mời Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư thêm ít nhất US$4 triệu dollar để bổ sung vốn phát triển kinh doanh. Học viên có thể đầu tư vào các R&D mới, liên tục tung các dòng sản phẩm mới ra thị trường, mở rộng hệ thống phân phối và nhà máy sản xuất để tối đa hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh.

   

  Mỗi nhóm được Cấp Vốn:

   

  hinh

   

  Kết Quả : Xây dựng chiến lược, thực hiện chiến lược, Phân tích chiến lược thể hiện quả Cumulative Balanced Scorecard - hiệu suất quản trị chiến lược công ty. Hệ thống Mô Phỏng sẽ tự động đánh giá kết quả học viên và cho điểm dựa trên kết quả Cumulative Balanced Scorecard bao gồm Khả năng sinh lời, sự hài lòng khách hàng, thị phần phân khúc thị trường mục tiêu, quản lý tài sản, Quản trị rủi ro Tài chính, quản lý nguồn nhân lực, đầu tư  tương lai và Lợi nhuận.

   

  Balanced Scorecard - hiệu suất Chiến Lược và Chính Sách Kinh Doanh Mô Phỏng

  hinh

   

  Mục tiêu khóa học: Quản trị Chiến lược, Chính sách Kinh Doanh, và tích hợp các môn học Capstone.

   

  .Khung thời gian: Chương trình chạy 6 Quý, học viên thực hành Mô Phỏng 6 giờ mỗi quý.