Topic outline

 • Thông Tin Về Môn Học !

 • Mô Tả Môn Học

  Mô Tả Môn Học !

  Môn học Thị trường tài chính phái sinh (Derivative Markets) được thiết kế như là môn học chuyên ngành của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, đặt nền tảng kiến thức chuyên ngành cho sinh viên học các môn học chuyên ngành khác như: Quản trị rủi ro tài chính, Kinh doanh ngoại hối, Quản trị ngân hàng thương mại, Quản lý danh mục đầu tư. Môn học này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, bao gồm những chủ đề chính sau: khái niệm, đặc điểm về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, các chủ thể tham gia thị trường tài chính phái sinh, cơ chế vận hành của thị trường tài chính phái sinh, cách thức sử dụng thị trường tài chính phái sinh cho mục đích đầu cơ và mục đích phòng ngừa rủi ro.
 • Thông tin đăng nhập lớp học

  1. Sign in Video Conference Call - ABS Web Conferencing

  - Click vào sign in ABS Video conference Call  

  • Mục Tiêu Môn Học !

   Mục Tiêu Chung !

   Mục tiêu của môn học này là nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành về thị trường tài chính phái sinh nhằm tạo nền tảng kiến thức cho sinh viên học các môn học thuộc chuyên ngành tài chính về sau.

   • Chương 1 - Khái Quát Về Thị Trường Tài Chính Phái Sinh

    Chương 1: Giới Thiệu !

    -    Sau khi học xong chương này, bạn sẽ hiểu được tài sản phái sinh, Giải thích các hình thức tổ chức giao dịch trên thị trường phái sinh, Liệt kê được các hàng hóa phái sinh chủ yếu

    Mục tiêu chương 1

    • Phân biệt được các đặc điểm của từng loại chứng khoán phái sinh như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, hợp đồng hoán đổi và hợp đồng quyền chọn.
    • Hiểu được các cách thức giao dịch của thị trường tài chính phái sinh.
    • Nắm được một số chiến lược phòng ngừa rủi ro và kinh doanh khác nhau đối với từng loại chứng khoán phái sinh, chứng khoán phái sinh
    • Hiểu được cách thức định giá các loại chứng khoán phái sinh
    • Xem E-booK

   • Chương 2 - Hợp đồng quyền chọn (Option) !

    Chương 2 -  Hợp đồng quyền chọn (Option) !

    Sau khi học xong chương này, bạn trình bày khái niệm và mô tả đặc điểm hợp đồng quyền chọn, Giải thích cơ chế giao dịch trên thị trường quyền chọn, Phân loại hợp đồng quyền chọn theo các tiêu chí.

    Mục tiêu chương

    • Khái niệm về hợp đồng quyền chọn.
    • Cơ chế giao dịch trên thị trường quyền chọn
    • Phân loại hợp đồng quyền chọn .
    • Phân tích hàm số và đồ thị lợi nhuận của hợp đồng quyền chọn.
    • Sử dụng hợp đồng quyền chọn cho mục đích quản trị rủi ro.
    • Sử dụng hợp đồng quyền chọn cho mục đích đầu cơ.
    • Định giá hợp đồng quyền chọn
   • Chương 4 - Phòng ngừa rủi ro: sử dụng hợp đồng giao sau !

    Chương 4 - Phòng ngừa rủi ro: sử dụng hợp đồng giao sau !

    Sau khi học xong chương này, bạn trình bày khái niệm và mô tả đặc điểm hợp đồng tương lai (giao sau), Giải thích hoạt động mở và đóng vị thế khi tham gia vào hợp đồng tương lai (giao sau), Làm rõ cơ chế hoạt động của tài sản ký quỹ khi tham gia vào hợp đồng tương lai (giao sau)

    Mục tiêu chương

    • Nguyên tắc sử dụng hợp đồng giao sau để phòng ngừa rủi ro.
    • Short hedge và Long hedge
    • Lý do nên và không nên sử dụng future để phòng ngừa rủi ro.
    • Rủi ro cơ bản – Basis risk
    • Phòng vệ chéo – Cross hedge
    • Sử dụng hợp đồng giao sau để phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư.
   • Chương 5 - Hợp đồng giao sau và hợp đồng kỳ hạn

    Chương 5 - Hợp đồng giao sau và hợp đồng kỳ hạn !

    Sau khi học xong chương này, bạn sẽ Định nghĩa hợp đồng kỳ hạn và mô tả đặc điểm hợp đồng kỳ hạn, Vận dụng hợp đồng kỳ hạn trong tình huống kinh doanh và phòng ngừa rủi ro, Trình bày Bán khống.

    Mục tiêu chương

    • Khái niệm về hợp đồng giao sau
    • Đặc điểm của hợp đồng giao sau
    • Khái niệm về hợp đồng kỳ hạn
    • Đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn
    • Phân tích sự khác biệt giữa hợp đồng giao sau và hợp đồng kỳ hạn
    • Phân tích hàm số và đồ thị lợi nhuận của hợp đồng kỳ hạn
    • Một số tình huống có liên quan

   • Chương 6 - Các Loại Hợp Đồng Tương Lai Toàn Cầu

    Chương 6 - Các Loại Hợp Đồng Tương Lai Toàn Cầu !

    Sau khi học xong chương này, bạn sẽ định giá hợp đồng kỳ hạn & hợp đồng giao sau.

    Mục tiêu chương

    • Nguyên tắc sử dụng hợp đồng giao sau để phòng ngừa rủi ro.
    • Short hedge và Long hedge
    • Lý do nên và không nên sử dụng future để phòng ngừa rủi ro.
    • Rủi ro cơ bản – Basis risk
    • Phòng vệ chéo – Cross hedge
    • Sử dụng hợp đồng giao sau để phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư.
   • Mục tiêu cụ thể

    Mục Tiêu Cụ Thể !


    Kiến thức

    • Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thị trường tài chính phái sinh và cách thức sử dụng thị trường tài chính phái sinh cho các mục đích kinh doanh và phòng ngừa rủi ro. 
    • Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể nắm bắt được các vấn đề như:
    • Phân biệt được các đặc điểm của từng loại chứng khoán phái sinh như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, hợp đồng hoán đổi và hợp đồng quyền chọn,
    •  Các cách thức giao dịch của thị trường tài chính phái sinh, 
    • Định giá các loại chứng khoán phái sinh
    •  Một số chiến lược phòng ngừa rủi ro và kinh doanh khác nhau đối với từng loại chứng khoán phái sinh.

    Kỹ năng

    • Môn học này trang bị và rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tư duy, tranh luận, 
    • Bàn bạc và phản biện những vấn đề liên quan đến thị trường tài chính phái sinh
    • Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích và lý giải những hiện tượng kinh tế 
    • Lý Giải hiện tượng xã hội có liên quan đến các vấn đề lý luận về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh của thế giới và của Việt Nam.

    • Chương 8 - Hợp đồng hoán đổi (SWAP) !

     Chương 8 - Hợp đồng hoán đổi (SWAP) !

     Sau khi học xong chương này, bạn sẽ trình bày khái niệm và mô tả đặc điểm hợp đồng Hoán đổi (SWAP), định giá hợp đồng hoán đổi hàng hóa, ngoại hối, lãi suất, và chỉ số chứng khoán.

     Mục tiêu chương

     • Khái niệm về hợp đồng hoán đổi.
     • Phân loại hợp đồng hoán đổi
     • Hợp đồng hoán đổi lãi suất .
     • Hợp đồng hoán đổi tiền tệ.
    • Đánh Giá Khóa Học !

     Đánh Giá Khóa Học !

     Các bạn vui lòng click vào file bên dưới và đánh giá khóa học, những ý kiến đóng góp của bạn rất quan trọng với nhà trường, để cải tiến chất lượng phục vụ các bạn !