All Features of Website

1. Chi Tiết Tính Năng Website

Tính Năng Website Tích Hợp Trí Tuệ Nhân Tạo !

Toàn Quyền Quản Lý   

Website

Khi mua Website có tích hợp A.I 4.0 Trí Tuệ Nhân Tạo này sẽ được cài trên Google Cloud, xài bao nhiêu dung lượng, khách hàng tự thanh toán phí server cho Google, hoặc server ảo của QTSC, và người mua toàn quyền quản lý admin Google Cloud, QTSC Cloud. !
Các Tính Năng Chính:

 • Website được xây dựng trên mã nguồn mở Moodle
 • Bạn có thể vừa làm Website/cổng thông tin luôn, bạn có thể đổi màu sắc theo tùy sở thích của bạn 
 • Website 100 ngôn ngữ này thuộc về bạn, chúng tôi hỗ trợ bạn thay đổi domain, hình ảnh, nội dung, video, màu sắc Hệ thống website ban đầu
 • Người bán KHÔNG xem được bất kỳ nội dung nào bên trong Website

 • Thời hạn dùng: vô hạn
 • Số lượng users dùng: vô hạn (tùy vào server)
 • Cài link: vô hạn

 

 • Giá bán US$ 990
 • Chi  phí cài đặt : US$990 *
 • Các tính năng tùy chọn Option
 • Font chữ vui lòng xem Fonts Awesome

 • Có thể cài đạt hơn 100 ngôn ngữ - vui lòng xem Languages 
 • Vui lòng xem Social Network
 • Sao Lưu & Phục hồi sản phẩm !

 • Chat-bot - khách hàng thanh toán chi phí sử dụng
 • * Cài đặt Website như sample 
 • * Cài đặt Snapshot / backup 
 • * Cài đặt domain của người mua
 • * Hỗ trợ thay đổi hình ảnh, nội dung, video trên giao diện lần đầu 
 • Hướng dẫn sử dụng 20 giờ là US$1,000

 Giới Thiệu Website - Moodle !

  Website Tích Hợp Google Vision A.I - Trí Tuệ Nhân Tạo  !

 Website Tích Hợp Google Video A.I - Trí Tuệ Nhân Tạo  !