Features

1. Chi Tiết Tính Năng E-Learning / LMS

Tính Năng E-Learning/LMS Tích Hợp Trí Tuệ Nhân Tạo !

Toàn Quyền Quản Lý   

E-learning/LMS

Khi mua E-learning/LMS có tích hợp A.I 4.0 Trí Tuệ Nhân Tạo này sẽ được cài trên Google Cloud, xài bao nhiêu dung lượng, khách hàng tự thanh toán phí server cho Google, hoặc server ảo của QTSC, và người mua toàn quyền quản lý admin Google Cloud, QTSC Cloud. !
Các Tính Năng Chính:

 • Website / E-learning  /LMS được xây dựng trên mã nguồn mở Moodle
 • Bạn có thể vừa làm Website/cổng thông tin/ E-learning/LMS luôn, bạn có thể đổi màu sắc theo tùy sở thích của bạn 
 • E-learning/LMS này thuộc về bạn, chúng tôi hỗ trợ bạn thay đổi domain, hình ảnh, nội dung, video, màu sắc Hệ thống E-Learning/LMS ban đầu
 • Người bán KHÔNG xem được bất kỳ nội dung nào trên E-learning/LMS

 • Thời hạn dùng: vô hạn
 • Số lượng users dùng: vô hạn (tùy vào server)
 • Cài link: vô hạn

 • Giá chia sẻ US$990
 • Chi  phí cài đặt & hỗ trợ : US$2,990 *

 

 • Các tính năng tùy chọn Option
 • Kiểu các khóa học Mẫu – Courses 
 • Kiểu chữ  vui lòng xem Typography
 • Các hình thức vui lòng xem Components

 • Chat-bot - khách hàng thanh toán chi phí sử dụng
 • * Cài đặt E-learning platform như sample 
 • * Cài đặt backup 
 • * Cài đặt domain của người mua
 • * Hỗ trợ thay đổi hình ảnh, nội dung, video trên giao diện lần đầu 
 • Hướng dẫn sử dụng 20 giờ - US$1,000 (tùy chọn)

 Giới Thiệu E-learning platform - Moodle !

  E-Learning/LMS Tích Hợp Google Vision A.I - Trí Tuệ Nhân Tạo  !

 E-Learning/LMS Tích Hợp Google Video A.I - Trí Tuệ Nhân Tạo  !