Overview

Overview

 

Lớp Học tại Trung Tâm là học tại Trung Tâm Quận 7, Tp.HCM

Thời lượng: 48 giờ học / 16 buổi / 8 ngày / 2 tháng -  Chương trình này ngôn ngữ là English, yêu cầu đọc hiểu tiếng English cơ bản - dạy bằng Tiếng Việt - học viên thực hành Mô Phỏng thông qua Thị Trường Thế Giới Ảo

Sinh viên Thực Hành Business Simulation tại University of Maryland, USA