Topic outline

 • Startup - C.E.O & Entrepreneur - Kỹ Năng Lập Chiến Lược Kinh Doanh Mô Phỏng

  Thời lượng: 48 giờ học / 16 buổi / 8 ngày / 2 tháng - Chương trình này ngôn ngữ là English, yêu cầu đọc hiểu tiếng English cơ bản - dạy bằng tiếng Việt - học viên thực hành Mô Phỏng thông qua Thị Trường Thế Giới Ảo

  Khóa học C.E.O & Entrepreneur  - Kỹ Năng Lập Chiến Lược Kinh Doanh Mô Phỏng là khóa học lý tưởng nhất cho học viên lập Chiến lược kinh doanh cơ bản. Khóa học C.E.O & Entrepreneur - lập chiến lược kinh doanh Mô Phỏng này bao gồm kết hợp tất cả hoạt động chức năng kinh doanh trong công ty mà không đi sâu vào chi tiết, và được sử dụng để lập kế hoạch chiến lược kinh doanh. Khóa học này cung cấp cho học viên một môi trường thực tế để học viên có thể thực hành kỹ năng lập chiến lược kinh doanh Mô Phỏng.


  Nội dung:

  • Marketing                                  
  • Thiết kế & Phát triển sản phẩm
  • Quản trị sản xuất
  • Quản trị tài chính
  • Phân tích báo cáo tài chính 
  • Đàm phán Kinh doanh với Đối tác
  • Quản trị nhân sự
  • E-Commerce

  Các Thành viên trong nhóm sẽ nhập vai 

  Các Thành viên trong nhóm sẽ nhập vai

  Các Công ty sẽ cạnh tranh khốc liệt tại 4 thị trường trên Thế Giới


  Các Công ty sẽ cạnh tranh khốc liệt để chiếm lĩnh 4 thị trường trên Thế Giới


  Kịch bản

  Mỗi nhóm gồm 5 học viên được cấp US$4 triệu dollar vốn ảo ban đầu để khởi nghiệp. Họ sẽ là một công ty tích hợp hoàn toàn từ việc Marketing đến sản xuất đến quản trị nhân sự.Với nguồn lực tài chính giới hạn và đầy trách nhiệm, Học viên đầu tư xây dựng nhà máy, Xây dựng kênh phân phối, thiết kế sản phẩm, chạy chiến dịch quảng cáo. Tuyển dụng nhân sự và lập chính sách phúc lợi, lập kế hoạch bán hàng và lập kế hoạch sản xuất cơ bản. Sau 3 quý hoạt động kinh doanh, Học viên sẽ Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh cho năm sau, thuyết trình và mời Quỹ đầu tư Mạo hiểm đầu tư thêm ít nhất US$4 triệu dollar vốn ảo để bổ sung vốn phát triển kinh doanh. Học viên có thể đầu tư vào các R&D mới, liên tục tung các dòng sản phẩm mới ra thị trường, Phát triển hệ thống phân phối và đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất nhằm tối đa hiệu quả hoạt động kinh doanh.

  Mỗi nhóm được Cấp Vốn:

  Kết Quả:  Hệ thống Mô Phỏng sẽ tự động đánh giá học viên qua tất cả các khía cạnh của chiến lược hoạt động kinh doanh  dựa trên kết quả Cumulative Balanced Scorecard.

  Cumulative Balanced Scorecard - Hiệu suất quản trị Doanh Nghiệp
  Khóa học mục tiêu : Khởi nghiệp, lập chiến lược kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp.


  Khung thời gian: Chương trình chạy 6 Quý (round), học viên thực hành Mô Phỏng 6 giờ mỗi quý.