Topic outline

 • Vui Lòng Chọn Dịch Vụ E-Learning / LMS 5.0 !

 • So Sánh Các Gói Dịch Vụ E-Learning / LMS & Tính Năng

  Dịch Vụ Elearning/LMS (MOODLE CORE)


  E-Learning / LMS 4.3  (Moodle Core) - Gói Silver Gold Diamond
  Giá khởi điểm - Xài trọn đời  Call Call Call
  Chi phí cài đặt & Setup  Call Call Call
  Hỗ trợ trong vòng
  96 giờ 72 giờ 48 giờ
  Hỗ trợ 12 tháng 12 tháng 12 tháng
  Số lần Hỗ trợ mỗi tháng 
  2 5 10
  Hướng dẫn sử dụng 
  6 giờ 12 giờ 24 giờ
  Moodle Phiên bản 4.3 4.3 4.3
  Khóa học mẫu
  2 3 4
  E-Learning/LMS, Website mẫu Meraki Meraki Meraki
  E-learning/ LMS, Website 100 ngôn ngữ
  Chuẩn SCORM
  KHÔNG cần biết code - bạn có thể chỉnh sửa
  Mạng Xã Hội 
  Sao lưu & phục hồi Khóa học !
  Cài đặt bảng điểm
  Thời gian dùng & link: vô hạn
  Cài đặt SSL & tên miền
  Giao diện Cao cấp
  Giao diện đáp ứng đầy đủ
  Thành Phần Bootstrap
  Bảng quản trị hệ thống mạnh mẽ
  Phông chữ tuyệt đẹp định dạng vector
  Hỗ trợ đa ngôn ngữ
  Hỗ trợ ngôn ngữ RTL
  Định dạng khóa học được thiết kế đầy đủ
  Trang trước Trình chiếu và chạy dạng slide
  Font chữ tùy chỉnh và Hỗ trợ Google Font
  Không giới hạn số lượng khóa học
  Không giới hạn băng thông
  Số lượng người dụng : users
  Cài đặt & setup SMTP Email
  Cài đặt lịch chạy Snapshot / Backup 
  Machine learning
  Cài đạt - Google Cloud / QTSC Cloud
  Tích hợp Video conference (Big Blue Button)
  Hỗ trợ thay đổi nội dung, màu sắc, hình ảnh, video lần đầu - Giao diện
  Phần miền cấp chứng chỉ tự động gửi cho học viên

  Tich hợp SpeechReadspeakSMOWL

  E-Learning / LMS 4.3 BUY NOW BUY NOW BUY NOW